fooldal

Munkavédelem
"Legyen Ön a legjobb munkáltató!"

A munkavállalói törvény alapelve szerint, egyedül a munkáltató felelős a biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósításáért.Legyen Ön a legjobb munkáltató! Gondoskodjon munkavállalói egészségéről, és biztonságos munkavégzéséről!

A munkavállalói törvény alapelve szerint, egyedül a munkáltató felelős a biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósításáért.

Ennek a rendkívül sokoldalú, és felelősségteljes feladatnak a PROFI elvégzését bízza szakavatott tanácsadóra, aki nem csak a munkafolyamatokat rövidíti le, de költségeket is megtakarít Önnek.

 

 

Az Aura Group a munkavédelmi előírások teljesítésére vállalja a Megbízó részére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:

 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelését, javaslattételt a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre
 • a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését
 • a Megbízóra vonatkozóan az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása, ismeretanyagok összeállítása
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre
 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését
 • munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzését, a dokumentáció előkészítését
 • a gépek, berendezések, felszerelések időszakos biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálatainak elvégzését
 • a munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését, nyilvántartások vezetését, munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében való közreműködést, az útibalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését
 • a munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre
 • a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást

A Munkavédelem alapfeltétel a biztonságos munkavégzéshez. Kidolgozását, ellenőrzését bízza Profira!

Kérje árajánlatunkat!